Monday, March 19, 2018

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa thông báo nộp hồ sơ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2018 như sau:

Số lượng xét tuyển viên chức: 146 chỉ tiêu, trong đó:
– Khối Mầm non: 106 chỉ tiêu, trong đó:
+ Giáo viên Mầm non: 93 chỉ tiêu
+ Nhân viên hành chính (kiêm kế toán): 13 chỉ tiêu
– Khối Tiểu học: 40 chỉ tiêu, trong đó:
+ Giáo viên văn hóa: 16 chỉ tiêu
+ Giáo viên Tiếng Anh: 05 chỉ tiêu.
+ Giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu
+ Giáo viên Mỹ thuật: 03 chỉ tiêu
+ Nhân viên hành chính (kiêm Kế toán): 10 chỉ tiêu
Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ 16/03/2018 đến ngày 05/04/2018
Chi tiết thông tin: Xem tại đây


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: