Wednesday, March 21, 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Thông báo Thi tuyển công chức (hạn nộp hồ sơ: 18/4/2018)

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Thông báo Thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổng số chỉ tiêu: 29
- Nơi công tác: Các vụ trực thuộc Bộ GD và đào tạo
- Thời gian: Từ 20/3/2018 đến 18/4 năm 2018
- Thông tin chi tiết: Tại đây
Mọi thông tin tuyển dụng công chức - viên chức toàn quốc có thể theo dõi trên trực tiếp: https://www.facebook.com/TinTuyenDung1988/
Nếu không xem được Link thì làm theo hướng dẫn dưới đây nhé


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: