Monday, March 23, 2020

Vietinbank tuyển dụng 145 chỉ tiêu tại 18 chi nhánh trên toàn hệ thống

Vietinbank tuyển dụng 145 chỉ tiêu tại 18 chi nhánh trên toàn hệ thống

Thông tin tuyển dụng chi tiết như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU
1. Số lượng tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ: 
 • Chỉ tiêu: 145 chỉ tiêu tại 18 chi nhánh trên toàn hệ thống.
 • Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 5/4/2020
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Xem Tại đây
3. Mô tả công việc: Chi tiết mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng của tất cả các vị trí Tại đây
II. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
1. Các hình thức nhận hồ sơ: Ứng viên chỉ lựa chọn một trong hai hình thức sau:
 • Nộp hồ sơ bản mềm tại địa chỉ email: tuyendung@vietinbank.vn  (Tiêu đề mail ghi rõ: Tên Chi nhánh_Vị trí tuyển dụng)
 • Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính của Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng theo địa chỉ Tại đây
2. Yêu cầu đối với bộ hồ sơ ứng tuyển
 • Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download Tại đây).Phiếu thông tin nộp qua email bằng file word. Bản có chữ ký sử dụng trong trường hợp ứng viên nộp trực tiếp tại chi nhánh ứng tuyển.
 • Scan (ảnh chụp)/ Phô tô Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB).
 • Đối với ứng viên tốt nghiệp năm 2020 chưa có bằng tốt nghiệp, yêu cầu ứng viên viết giấy cam kết và nộp bảng điểm dự kiến có xác nhận của Trường hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có xác nhận của Trường (Mẫu giấy cam kết Download Tại đây).
III. MỘT SỐ LƯU Ý
 • VietinBank không áp dụng tuyển dụng nội bộ đối với các vị trí tuyển dụng trên.
 • Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 chi nhánh, 01 vị trí tuyển dụng trong đợt tuyển dụng tập trung chi nhánh. 
 • Các ứng viên không được nộp hồ sơ vào cùng một vị trí tại cùng một chi nhánh trong vòng 6 tháng.
 • VietinBank chỉ tuyển dụng với các ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên đại học, tại chức).
 • Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến ứng viên đủ điều kiện dự thi các vòng. VietinBank chỉ thông báo lịch thi vòng 1 đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email). 
 • Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển dụng, Phòng Phát triển nhân sự, Trụ sở chính VietinBank (email: tuyendung@vietinbank.vn)hotline: 024 3941 3933 hoặc 024.3942.1194 - ext: 27048 hoặc bộ phận nhân sự tại chi nhánh ứng tuyển.
 • Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp VietinBank phát hiện hồ sơ thí sinh khai báo không trung thực, chính xác theo hướng có lợi cho thí sinh, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
Hội đồng Tuyển dụng VietinBank.
UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020.
Kế hoạch nhằm tổ chức tuyển dụng công chức để bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, bảo đảm năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố là 53 công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương). Người đăng ký dự tuyển phải có trình độ tốt nghiệp Đại học (trong và ngoài nước), đúng ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển, có năng lực, khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc của vị trí việc làm dự tuyển.
Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi, gồm vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy và vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi tuyển sẽ được Sở Nội vụ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan Sở Nội vụ; nhận phiếu dự tuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.
UBND tỉnh yêu cầu việc thi tuyển công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng và đúng đối tượng.
Việc tuyển dụng công chức phải trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
Thông tin chi tiết:
Nguồn: quangbinh.gov.vn

Saturday, March 21, 2020

Tuyển tập các đề thi tuyển dụng công chức chuyên ngành quản lý thị trường miễn phí

Tuyển tập các đề thi tuyển dụng công chức chuyên ngành quản lý thị trường miễn phí

Trước khi tải tài liệu về các bạn có thể tham khảo toàn bộ tài liệu ôn thi công chức tại website tại đây
Bạn có thể tham khảo đối với tài liệu trắc nghiệm "500 câu hỏi trắc nghiệm trọng yếu ôn thi công chức quản lý thị trường toàn quốc" tại link đính kèm
Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu tới các bạn bộ tài liệu "Đề thi ôn thi công chức chuyên ngành quản lý thị trường". Bộ tài liệu bao gồm 20 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi cực trọng yếu về lĩnh vực quản lý thị trường như Luật xử phạt hành chính, Hệ thống tổ chức Quản lý thị trường, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa .....(nếu bạn nào tìm hiểu thì pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường - lĩnh vực công thương rất ít thay đổi từ trước đến giờ). 
Có thể nói đây là một tài liệu quý báu để các bạn ôn thi công chức.
Các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành QLTT tại link này.
Các bạn có thể tham khảo một đề thi trước:
......
Câu 1: Công tác xây dựng, phê duyệt hoặc ban hành kế hoạch kiểm tra của Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường được quy định như thế nào theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công Thương Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường? (35 điểm)
Câu 2: Cho biết cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Quyết định cưỡng chế được thi hành như thế nào theo Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012? (30 điểm)
Câu 3: Trình bày vị trí và chức năng; cơ cấu tổ chức; biên chế của Chi cục Quản lý thị trường theo Thông tư số 34/2015/TTLT-BCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương? (35 điểm)
.....
Câu 1: Quyết định kiểm tra vi phạm hành chính được ban hành và thực hiện như thế nào theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công Thương Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường? (35 điểm)
Câu 2:  Cho biết các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không đảm bảo chất lượng? Nguyên tắc và trách nhiệm bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm hàng hóa? Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa? Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007? (35 điểm)
Câu 3: Trình bày vị trí và chức năng của Chi cục Quản lý thị trường? vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Đội Quản lý thị trường theo Thông tư số 34/2015/TTLT-BCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương? (30 điểm)
Các bạn tải tài liệu MIỄN PHÍ theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về) Nếu chưa tải được tài liệu về các bạn comment để ad fix lại link nhé!
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40 

Thursday, March 19, 2020

UBND huyện Triệu Sơn Thanh Hóa tuyển dụng 305 chỉ tiêu giáo viên năm 2020

UBND huyện Triệu Sơn Thanh Hóa tuyển dụng 305 chỉ tiêu giáo viên năm 2020

Trước khi đọc tin tức các bạn có thể tham khảo tài liệu ôn thi giáo viên tại link này. Bao gồm rất nhiều tài liệu ôn thi viên chức giáo viên vòng 1 và vòng 2. Thông tin tuyển dụng:
Số lượng, chỉ tiêu, yêu cầu đối với chức danh cần tuyển các bạn xem chi tiết tại các link sau:
1) Chi tiết thông báo tệp đính kèm: 603.signed.pdf
2) Chi tiết phương án tệp đính kèm: 602.signed.pdf
HỒ SƠ GỒM:
1.Bia ho so.doc
- 2. Phiếu đăng ký dự tuyển.doc
- 3.So yeu ly lich.doc

Wednesday, March 18, 2020

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 340 chỉ tiêu công chức hành chính năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 340 chỉ tiêu công chức hành chính năm 2020

Tài liệu ôn thi công chức các bạn xem chi tiết tại link này nhé UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1415/KH-UBND về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2020 là 340, trong đó 305 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch chuyên viên, 35 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch kiểm lâm viên trung cấp.
Đối tượng dự tuyển là người có nguyện vọng vào làm việc tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó phải đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn: có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu dự tuyển (theo mẫu); có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngạch dự tuyển.
Cụ thể, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (riêng đối với nhóm vị trí việc làm kiểm lâm yêu cầu trình độ trung cấp trở lên) đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nhóm vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học), chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Kỳ thi dự kiến tổ chức vào khoảng cuối tháng 4.2020, tại Trường Đại học Quảng Nam. Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp phiếu đăng ký kèm theo: 3 ảnh màu 4 x 6cm (thời gian chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh); 3 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển tại Sở Nội vụ (địa chỉ 268 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ).
Theo kế hoạch, kỳ thi được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 thi trắc nghiệm 60 phút trên máy tính phần kiến thức chung (gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển). Phần ngoại ngữ 30 phút với 30 câu hỏi là một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.
Người dự thi vòng 1 trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được tiếp tục thi vòng 2 (kết quả được công bố ngay sau khi làm bài thi trên máy tính). Vòng 2 thi viết (180 phút) môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Sau khi trúng tuyển, người có số điểm cao nhất được ưu tiên bố trí công tác đúng với vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký dự tuyển (theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh). Số người trúng tuyển còn lại do chủ tịch hội đồng xem xét, bố trí trong chỉ tiêu vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại theo hướng ưu tiên người có số điểm cao sau người có số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu.
Thông tin chi tiết các bạn xem tại link dưới:
2. Bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo
Nguồn: Báo Quảng Nam, Sở Nội vụ Quảng Nam

Tuesday, March 17, 2020

500 câu hỏi trắc nghiệm trọng yếu ôn thi công chức quản lý thị trường toàn quốc

500 câu hỏi trắc nghiệm trọng yếu ôn thi công chức quản lý thị trường toàn quốc

Trước khi tải tài liệu về các bạn có thể tham khảo toàn bộ tài liệu ôn thi công chức tại website tại đây
Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu tới các bạn bộ tài liệu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành quản lý thị trường. Bộ tài liệu bao gồm 20 đề thi, mỗi đề thi 25 câu hỏi cực trọng yếu về lĩnh vực quản lý thị trường như Luật xử phạt hành chính, Hệ thống tổ chức Quản lý thị trường, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa .....(nếu bạn nào tìm hiểu thì pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường - lĩnh vực công thương rất ít thay đổi từ trước đến giờ). 
Có thể nói đây là một tài liệu quý báu để các bạn ôn thi công chức.
Các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành QLTT tại link này.
Tiếp sau bộ tài liệu này, Admin sẽ tiếp tục up tiếp các câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức chuyên ngành QLTT tại các bài viết tiếp sau, các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.
Các bạn có thể tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm tại bộ tài liệu bên dưới:
.......
Câu 1: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, thời hạn mà bên mua phải thanh toán cho bên bán được quy định như sau: 
A. Là thời điểm bên bán giao hàng cho bên mua 
B. Là thời điểm bên bán giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua 
C. Là thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua 
D. Là thời điểm bên bán ký kết hợp đồng với bên mua 
Câu 2: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sang bên mua là: 
A. Thời điểm hàng hóa được chuyển giao 
B. Thời điểm giao kết hợp đồng 
C. Thời điểm bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa 
D. Thời điểm hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên
......
Câu 21: Theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất bao gồm các nội dung sau đây: 
A. Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng trong sản xuất; 
B. Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; 
C. Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết. D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 
Câu 22: Theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng hàng hoá trong nhập khẩu, lưu thông trên thị trường bao gồm các nội dung sau đây: 
A. Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; 
B. Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, các tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa; 
C. Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng trong sản xuất; 
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.
 .....
Các bạn tải tài liệu MIỄN PHÍ theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về) Nếu chưa tải được tài liệu về các bạn comment để ad fix lại link nhé!
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40 

Monday, March 16, 2020

Sunday, March 15, 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng 30 chỉ tiêu công chức viên chức năm 2020

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng 30 chỉ tiêu công chức viên chức năm 2020

Ngày 11/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguôn nhân lực cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình đến toàn thể các tổ chức, cá nhân được biết.
Toàn bộ chi tiết Quyết định số 388/QĐ-UBND
Theo đó:
Nguồn: Sở Nội vụ Ninh Bình

Thursday, March 12, 2020

UBND tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng 149 chỉ tiêu công chức năm 2020

UBND tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng 149 chỉ tiêu công chức năm 2020

Tài liệu ôn thi công chức các bạn xem chi tiết tại đây để tải về nhé
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 789/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định; Quyết định số 790/QĐ-UBND về phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định; ngày 11/3/2020, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 318/TB-SNV tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020.
Một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 là 149 chỉ tiêu.
2. Cơ quan tuyển dụng, vị trí việc làm và yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh).
3.Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Kể từ ngày 12/3/2020 đến ngày 10/4/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).
4. Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tại Sở Nội vụ (địa chỉ: số 180, đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại liên hệ: 02563.821618) hoặc gửi qua đường bưu điện (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức được tính theo dấu bưu điện trên phong bì).
5. Phí dự tuyển: Sở Nội vụ sẽ có thông báo thu phí dự tuyển sau.
(Ghi chú: Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Định (địa chỉ: binhdinh.gov.vn); trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ: snv.binhdinh.gov.vn); trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố).
Tải tài liệu kèm theo: 
Hướng dẫn Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
Nguồn: Sở Nội vụ Bình Định, Báo Bình Định

Thursday, March 5, 2020

Tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn song ngữ ôn thi ngân hàng toàn quốc

Tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn song ngữ ôn thi ngân hàng toàn quốc

Như các bạn đã biết, ôn thi vào ngân hàng bao giờ cũng phải trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 là vòng thi viết tượng ứng với bộ "Trọn bộ tài liệu ôn thi ngân hàng toàn quốc miễn phí đầy đủ nhất - Vòng thi viết". Vòng 2 là vòng thi phỏng vấn tương ứng với bộ "Tuyển tập các câu hỏi song ngữ ôn thi ngân hàng vòng phỏng vấn".
Vòng phỏng vấn vào các ngân hàng là chặng đua cuối cùng dành cho các ứng viên. Bởi vậy vòng thi này rất rất quan trọng và cần được đầu tư kỹ lưỡng. Bộ tài liệu được biên soạn bao gồm các câu hỏi và câu trả lời gợi ý cả tiếng  Việt  với  các  câu  hỏi  phỏng vấn tiếng Anh (song ngữ Việt - Anh)
Cuốn sách chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều kiến thức và là hành trang bổ ích trong chiến lược tìm việc làm của mỗi người. Sách Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng có tổng cộng 322 câu phỏng vấn trong đó gồm có: 103 Câu hỏi phỏng vấn thông tin chung và 219 Ccâu hỏi phỏng vấn nghiệp vụ ở các vị trí: Giao dịch viên, Tín dụng, Kế toán ngân hàng, Thanh toán quốc tế, Thẩm định-Tái thẩm định, Pháp chế, Kiểm soát tín dụng. Chắc chắn rằng cuốn sách sẽ không dừng lại ở số lượng câu hỏi trên mà sẽ ngày một nhiều thêm những câu hỏi mới, những vị trí dự tuyển mới.
Hãy trở thành những người chủ động và chiến thắng trong buổi phỏng vấn. Chúc bạn tìm được cho mình một việc làm như ý và thực sự tự tin, nổi bật trước nhà tuyển dụng sau khi đọc xong quyển sách này.
Mục lục cuốn sách để các bạn tham khảo nhé:
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.
BẢNG TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH.
PHẦN 1: CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC PHỎNG VẤN 
Chương 1: Trang phục phỏng vấn 
Chương 2: Cử chỉ, thái độ khi phỏng vấn..
Chương 3: Những chú ý 
PHẦN 2: NHỮNG LỜI KHUYÊN CHO CUỘC PHỎNG VẤN ĐẦU TIÊN.
PHẦN 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUNG 
Chương 1: Hỏi về thông tin cá nhân.
Chương 2: Hỏi về quá trình công tác
Chương 3: Hỏi về vị trí ứng tuyển.
PHẦN 4: CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGHIỆP VỤ 
Chương 1: Câu hỏi vị trí giao dịch viên 
Chương 2: Câu hỏi nghiệp vụ tín dụng..
Chương 3: Câu hỏi vị trí Kế toán ngân hàng / Kế toán nội bộ 
Chương 4: Câu hỏi vị trí Thanh toán quốc tế 
Chương 4: Câu hỏi vị trí Thẩm định và Tái thẩm định.
Chương 5: Câu hỏi vị trí Pháp chế và Kiểm soát tín dụng ..
PHẦN 5: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CV, THƯ XIN VIỆC VÀ THƯ CẢM ƠN 
Chương 1: Cách viết Sơ yếu lý lịch (CV)..
Chương 2: Cách viết Đơn xin việc (Cover Letter) ....
Chương 3: Cách viết Thư cảm ơn (Thank you notes) ..
PHẦN 6: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TRONG NGÂN HÀNG ...
PHỤ LỤC SÁCH...
PHỤ LỤC 1: NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU CHO TRANG PHỤC.
PHỤ LỤC 2: 7 GIAI ĐOẠN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP.
PHỤ LỤC 3: CÁCH LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN.
PHỤ LỤC 4: MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG . Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Các bạn tải tài liệu MIỄN PHÍ theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về) Nếu chưa tải được tài liệu về các bạn comment để ad fix lại link nhé!
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40